Welkom bij Vicasa van Simac

Vicasa is een ICT-concept gericht op het ondersteunen van mensen met een zorgvraag en hun zorgverleners. Daarbij is het doel om mensen langer zelfstandig, in hun eigen huis, te laten wonen door zorg-op-afstand mogelijk te maken. Daarmee wordt aan de zijde van de zorgverlener een middel geboden om de zorg efficiënter en effectiever te bieden. Vicasa is en blijft een hulpmiddel en is complementair aan de reguliere zorgprocessen.

Aankondiging Vicasa 5

Vicasa 4 wordt op steeds meer plaatsen succesvol ingezet. Inmiddels worden er maandelijks circa 20.000 beeldoproepen gemaakt via het Vicasa platform, ontwikkeld door Simac Healthcare. Cliënten gebruiken daarvoor veelal de Vicasa Thuispost, een aanraakscherm met een duidelijke gebruikers interface. De snelle opmars van mobiele devices en de wens van Vicasa gebruikers om eigen apparatuur in te kunnen zetten is de aanzet geweest voor de ontwikkeling van Vicasa 5.

 

 

Altijd in contact met elkaar

Beeldbellen is niet meer en niet minder dan bellen met beeld erbij. Maar beelden zeggen zoveel meer. Een blij gezicht of een sombere blik zegt vaak meer dan honderd woorden. Vandaar dat Vicasa steeds meer wordt toegepast waar mensen in kwetsbare situaties leven.

Vicasa op iPad en iPhone

Onder de naam Vicasa Mobile is in de AppStore van Apple de Vicasa Mobile app te verkrijgen. De app maakt het mogelijk om binnen het Vicasa concept vanaf iPad en iPhone te beeldbellen en gebeld te worden en sluit zodoende nauw aan op de toenemende vraag vanuit de Healthcare-sector om mobiele toepassingen. Ambulante zorgprofessionals beschikken hiermee over een extra functionaliteit ter ondersteuning van hun werk.

Eerste Ronde Tafel voor GGZ-projectleiders

Woensdag 25 mei vond de eerste Ronde Tafel voor GGZ-projectleiders plaats. Onderwerp was: Vicasa, stand van zaken, roadmap, lessons learned en implementatie-aspecten.

 

Simac Healthcare ontving in Den Bosch een selecte groep van GGZ-projectleiders die bezig zijn met de implementatie van Vicasa beeldbellen of de voorbereiding daarvan.

 

Beeldbellen is voor de doelgroep van EPA-patiënten (ernstige psychiatrische aandoening) inmiddels opgenomen in de standaard behandelmethodiek en vormt daarmee één van de strategische eHealth toepassingen binnen de GGZ-wereld.

 

In een zeer interactieve middagsessie werd naast de techniek, ook veel aandacht besteed aan de implementatie-aspecten. Alle vertegenwoordigde GGZ-en waren zeer open en graag bereid hun ervaringen onderling te delen.

 

In september zal de volgende Ronde Tafel plaatsvinden. Op verzoek is de powerpoint presentatie beschikbaar.